TIN HỌC 3 4 5

Phần mềm dùng cho tài liệu dạy và học : Tin học 3, Tin học 4, Tin học 5. Tác giả : Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Nguyễn Hoàng Sang

 

Khang Phúc đính kèm link các chương trình ứng dụng trong tài liệu dạy và học : Tin học 3, Tin học 4, Tin học 5. Quý bạn đọc gần xa vui lòng download link về và cài vào máy theo hướng dẫn.

 

Các links sau(Vì hạn chế link spam tự động đến các đường link không mong muốn nên Quý bạn đọc vui lòng copy link bên dưới và dán vào trình duyệt để tải về máy tính.)

Mswlogo65 : https://www.mediafire.com/file/12v2gxnxejxndz4/mswlogo65.exe

 

Typingmaster710 : https://www.mediafire.com/file/6thmhd5gbe4q3dv/TypingMaster710.rar

 

Windows Movie Maker : https://www.mediafire.com/file/22r9j3ji45dk2lj/Windows%20Movie%20Maker.zip

 

Encore 5.0.2 : https://www.mediafire.com/file/wc1auo0ilx5b7a5/Encore%205.0.2.rar

 

Scratch2 : https://www.mediafire.com/file/0wyy4642xtlbzol/Scratch2.zip

Trân trọng cám ơn !