Thời Tiết

Giá Vàng 9999

 • Vàng SJC 1L - 10L
 • Mua
  36.550
 • Bán
  36.730
 • Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
 • Mua
  36.440
 • Bán
  36.840
 • Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ
 • Mua
  36.440
 • Bán
  36.940
 • Vàng nữ trang 99,99%
 • Mua
  36.130
 • Bán
  36.730

Tỷ Giá

 • AUD
  17817.93
 • CAD
  17545.53
 • CHF
  24143.6
 • DKK
  3827.02
 • EUR
  28187.71
 • GBP
  31946.07
 • HKD
  2923.8
 • INR
  363.52
 • JPY
  220.94
 • KRW
  22.04
 • KWD
  78705.32
 • MYR
  5861.68
 • NOK
  3002.6
 • RUB
  440.21
 • SAR
  6291.89
 • SEK
  2818.29
 • SGD
  17445.05
 • THB
  745.18
 • USD
  22795
Tuyển Dụng