Mã Số: VBAGBL02
Loại Sản Phẩm: Ba lô
Nhà Sản Xuất: Khang Phúc
Hình thức: Xanh xám
Ngôn ngữ:
Kích Thước:
0909 548 567