Ngày 25/7, Khang Phúc phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi tập huấn phương pháp dạy và học Tin học theo giáo trình Tin học 6, 7, 8, 9 mới cho hơn 100 chuyên viên giáo viên Tin học trong tỉnh. […]
Nhằm nâng cao phương pháp dạy và học Tin học trong nhà trường theo giáo trình Tin học 1, 2, 3, 4, 5, Khang Phúc phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức buổi tập huấn cho các chuyên viên, giáo viên Tin học vào ngày 9/7. […]
Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Khang Phúc phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy Tin học Tiểu học với sự tham gia của hơn 100 chuyên viên, giáo viên trực tiếp giảng dạy Tin học trong toàn tỉnh. […]
Ngày 15/11/2019, Khang Phúc phối hợp cùng Sở Giáo dục – Đào tạo Tiền Giang tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy Tin học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh Lớp 1, 2 với sự tham gia của gần 200 chuyên viên, giáo viên Tin học trong toàn tỉnh. […]
Ngày nay, Tin học đang phát triển mạnh mẽ và trở thành nhân tố không thể thiếu trong mọi lĩnh vực, giúp mỗi cá nhân gia tăng cơ hội việc làm và đáp ứng nhu cầu của thế kỉ XXI. Chương trình GDPT mới ban hành năm 2018 cũng chú trọng vai trò đặc biệt quan trọng của Tin học và đưa Tin học trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3. […]
Ngày 06/8/2019, Khang Phúc phối hợp cùng Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng triển khai tập huấn phương pháp giảng dạy Tin học theo giáo trình mới với sự tham gia của gần 100 chuyên viên, giáo viên phụ trách Tin học trong toàn tỉnh. […]
0909 548 567