Hội nghị với sự tham dự của hơn 100 chuyên viên, giáo viên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận