Hội nghị ghi nhận nhiều đánh giá của giáo viên về bộ sách trong quá trình sử dụng năm vừa qua