1. Dạy trẻ cách tôn trọng người khác và công bằng với tất cả mọi ngườiỞ Nhật Bản, trẻ em ở đây được bình đẳng, tôn trọng và công bằng dù bạn có nghèo hay giàu, khi học chung trường đều được thầy cô...