Nuôi dạy một đứa trẻ bướng bỉnh và nổi loạn có thể rất khó khăn. Tuy nhiên, đây thường là những đứa trẻ thông minh, độc lập, giáo điều và cá tính. Chỉ khi hiểu con và có phương pháp dạy con bướng b...