Công nghệ ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong cuộc sống con người trong mọi lĩnh vực từ kinh...