Theo dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, kết quả bài t...