Ngày 26/04 Hội nghị đã diễn ra với sự tham gia của hơn 200 chuyên viên và giáo viên trong toàn tỉnh