Bạn hãy yêu cầu con làm việc nhà, nhưng không giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người mà để các bé tự phân công, giúp đỡ nhau.1. Hoạt động tổ chức nhómĐể trẻ có thể rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, khô...