20 điều thú vị về  các nền giáo dục thế giới

20 điều thú vị về các nền giáo dục thế giới

Trường học lớn nhất thế giới ở Ấn Độ có tên City Montessori với hơn 32.000 học sinh; trường học nhỏ nhất thế giới ở Turin, Italy, với chỉ một em.Mặc dù có nhiều cuộc tranh luận như độ tuổi nào mới ...