Hàn Quốc là quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới nhưng học sinh của họ không có ngày chủ nhật. Còn Phần Lan, hệ thống giáo dục của họ đứng thứ 6 nhưng họ lại sở hữu hệ thống giáo dục tốt nhất...