Tiến sĩ Nguyễn Kim Dung: Các cơ sở giáo dục đại học đang sử dụng phương thức xét tuyển điểm học bạ cần gắn thêm các tiêu chí phụ để lựa chọn được đầu vào tốt.Chuyện “trang trí” học bạ, nhất là học ...