Quang Nguyễn, người có gần 20 năm kinh nghiệm là giáo viên tiếng Anh, đã chỉ ra 3 yếu tố quyết định phương pháp nghe tiếng Anh và nghe sâu để nâng cao trình độ ngoại ngữ.Khả năng decoding (bắt từ k...