Dạy con kỹ năng làm việc nhóm

Dạy con kỹ năng làm việc nhóm

Bạn hãy yêu cầu con làm việc nhà, nhưng không giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người mà để các bé tự phân công, giúp đỡ nhau.1. Hoạt động tổ chức nhómĐể trẻ có thể rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, khô...

4 Bước Xây Dựng Một Bài Học STEM Hiệu Quả

4 Bước Xây Dựng Một Bài Học STEM Hiệu Quả

Một bài giảng STEM luôn cần gắn với thực tế để học sinh cảm thấy sự liên quan giữa bài học và cuộc sống của chính mình, từ đó giúp học sinh nhận ra giá trị của các kiến thức và kĩ năng được học, đồ...