1. Tư duy logic là gì?Qua nhiều năm nghiên cứu, tư duy logic được hiểu là hoạt động tư duy và suy luận của bộ não con người nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể và đạt được những mục tiêu cụ thể. Th...