Học sinh cần nắm rõ cấu trúc, xu hướng ra đề; hệ thống kiến thức ôn tập ở từng môn, từ đó có lộ trình học phù hợp.Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại nhiều tỉnh, thành phố hiện nay dần trở nên căng th...