Để học sinh hiểu bài một cách nhanh chóng là một thách thức mà giáo viên phải đối mặt hàng ngày.Vì bài học chỉ dài 45 phút nên phải truyền tải rất nhiều kiến ​​thức cho học sinh. Ngoài ra, mỗi học ...