Bộ giáo dục gần đây luôn đổi mới phương thức dạy học cho các trường ở mỗi tỉnh thành. Việc thay đổi là 1 điều khá hợp lý do phương pháp dạy truyền thống không được hiệu quả trong thời kì công nghệ ...