4 Bước Xây Dựng Một Bài Học STEM Hiệu Quả

4 Bước Xây Dựng Một Bài Học STEM Hiệu Quả

Một bài giảng STEM luôn cần gắn với thực tế để học sinh cảm thấy sự liên quan giữa bài học và cuộc sống của chính mình, từ đó giúp học sinh nhận ra giá trị của các kiến thức và kĩ năng được học, đồ...