Trẻ bị mất tập trung sẽ dẫn đến những ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống. Sau đây là 5 cách để bạn có thể cải thiện khả năng tập trung cho trẻ.Giảm phiền nhiễu, tiếng ồnMột số trẻ gặp khó khăn...