Hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi không tự ti, lúc nào cũng cố gắng học thật tốt và thay đổi cuộc đời của mình từ việc học.Nguyễn Thị Phúc, cô gái từ người rửa chén thuê tới giám đốc bản lĩnh. ẢNH: THÚY...