Hiệu trưởng Đôn nên phân công giáo viên dạy theo kiểu “sandwich”. Một giáo viên dạy Toán dạy Tin và tư vấn nghề nghiệp trong lớp học. Bởi vì anh ta không thể tập hợp mọi người.   Là hiệu trưởng một...