Khai giảng ngày 5/9Vì vậy, ngày tựu trường sẽ từ một tuần trước ngày khai giảng. Đặc biệt, học sinh lớp một nhập học sớm hơn khai giảng hai tuần so với ngày làm lễ khai giảng. Lễ khai mạc là ngày 5...