Với định hướng xây dựng một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sách và thiết bị trường học, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, năm 2020 Khang Phúc tiếp tục đồng hành cùng Hội thi Viết chữ ...