Thành phố Hồ Chí Minh Phê Duyệt Sách Giáo Khoa Lớp 3, Lớp 7 và Lớp 10 Sẽ Được Sử Dụng Từ Năm Học Này

TTO - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng từ năm học 2022-2023. Đáng chú ý nhất là TP.HCM đã lựa chọn nhiều đầu sách từ nhiều nhà xuất bản / bộ môn khác nhau.


Cụ thể, đối với môn Toán lớp 7, bộ sách Chân trời sáng tạo, bộ sách Kết nối tri thức vào cuộc sống và cả 3 bộ sách Toán lớp 7 thuộc bộ sách Cánh diều (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục) có mặt trên thị trường đã được Bộ Tư lệnh Nhân dân phê duyệt. NXB Đại học Sư phạm).

Ngữ văn lớp 7 có hai cuốn thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo và bộ sách Kết nối tri thức vào cuộc sống. Tin học 7 cũng đã thông qua hai đầu sách trong bộ Cánh diều và bộ Chân trời sáng tạo ...

Sách giáo khoa lớp 3 và lớp 10 cũng vậy.


Nói với Tuổi Trẻ Online vào chiều ngày 18 tháng Bảy, ông Nguyễn Văn Hugh, giám đốc Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Ở bước 1, cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn sách giáo khoa.

Bước 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách các cơ sở giáo dục phổ thông do mình quản lý, đề xuất việc lựa chọn, bố trí sách giáo khoa để cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn nhiều nhất. Đề xuất từ ​​cao xuống thấp.


Bước 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp trình Hội đồng danh sách lựa chọn sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất, xếp hạng sách giáo khoa theo số lượng cơ sở giáo dục phổ thông, lựa chọn từ cao đến thấp đề nghị.


Bước 4, hội đồng tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

Bước 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Bước 6: Ủy ban nhân dân địa phương quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông của địa phương.

“Từ quá trình trên có thể thấy, kết quả danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 đã được UBND TP.HCM phê duyệt là đề xuất của cơ sở giáo dục”, ông Hiếu nhấn mạnh.
 

Trả lời
Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Bình luận *