Mã Số:
Loại Sản Phẩm: Sổ liên lạc (2)
Nhà Sản Xuất: Khang Phúc
Hình thức:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Kích Thước: 20 x 28,5
0909 548 567