Thực hành Thủ công 1

Giá: 12.000 đ

Mô tả:

Nhà xuất bản: Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh; Tác giả: Nguyễn Hạnh

 Nhà xuất bản: Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh; Tác giả: Nguyễn Hạnh

Mã Số: THTC1NEW
Loại Sản Phẩm: Thực hành Thủ công 1
Nhà Sản Xuất: Khang Phúc
Hình thức: Bìa mềm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Kích Thước: 17 x 24
0909 548 567